Ginkgo Biloba – Väldens äldsta trädart och superfood

Ginkgo biloba är världens äldsta trädart som fortfarande lever kvar. Det kallas även för kinesiskt tempelträd och har länge använts inom den traditionella kinesiska medicinen för att behandla diverse åkommor. Ginkgo biloba är fortfarande ett träd vars extrakt används i kosttillskott och naturläkemedel som har en god effekt på ett flertal olika tillstånd.

Vad är ginkgo biloba?

Ginkgo biloba, eller kinesiskt tempelträd som det också kan kallas för, är ett träd som har sitt ursprung i Kina. Ginkgoträden är den äldsta trädarten på vår planet och de äldsta ginkgoträden som är vid liv nu beräknas ha lite drygt 1500 år på nacken. Ginkgon är numera den enda av sitt slag, men forskare har kunnat konstatera att det fanns flera olika grupper av nämnda träd redan under fornåldern. Det är tack vare sin tålighet och förmåga att stå emot såväl stora klimatförändringar som kemikalier och föroreningar som arten är så pass gammal som den är.

Träden är fullmogna vid 20–30 års ålder och brukar bära frön vid 30–40 års ålder. Bladen är gröna och blir gula på hösten. Eftersom ginkgo är tåligt mot föroreningar har det kommit att bli det mest gatuplanterade trädet i världen. New York är den stad som har flest ginkgoträd – där finns över 16 000 ginkgoträd. Andra städer som har många ginkgoträd är Peking och Berlin. I Japan är så mycket som 11 % av alla gatuträd ginkgo. I Sverige finns de mest nordliga ginkgoträden i Västerås och i trakterna runt Stockholm. Ett av de två äldsta ginkgoträden i Sverige finns i Visby botaniska trädgård, även kallad DBW som står för De badande wännernas trädgård. Det andra av de äldsta gingkoträden finns i Botaniska trädgården i Lund.

Ginkgon är ett lövträd med sekundär tillväxt som brukar bli ungefär 30 meter högt. Trädet är en så kallad tvåbyggare, vilket betyder att varje träd är av antingen honblomma eller hanblomma. Ginkgons frön är mellan en och en halv till två centimeter stora, och omsluts av ett brunt skal vars diameter är två till tre centimeter lång. Till utseendet påminner ginkgofröet mycket om ett plommon. Fröet går bra att äta om det först skalas och sedan kokas. Det är en vanlig ingrediens i många olika traditionella japanska och kinesiska maträtter och desserter och det är vanligt förekommande att den serveras på festliga tillställningar som bröllop.

Extraktet från bladen blev godkända att användas och säljas 1974 och sedan dess har ginkgo blivit ett mycket populärt ämne att använda sig av i skönhetsprodukter såsom i hårvård och hudvård. Särskilt i kombination med gurkmeja och honung har ginkgo visat sig ha en mycket positiv verkan på vår hud.

Vad har ginkgo för hälsoeffekter?

Ginkgons blad är ljust gröna och formade som solfjädrar och dessa blad har länge använts i medicinskt syfte inom den traditionella kinesiska medicinen. I början av 1700-talet nådde ginkgofröna för första gången Europa. Det är ur de gröna bladen som det extrakt som finns i naturläkemedel och kosttillskott utvinns. I den traditionella kinesiska medicinen har dock både blad och frön från ginkgon använts.

Ginkgo innehåller ett flertal olika substanser som har en positiv påverkan dels på våra kognitiva funktioner, dels på hjärta och kärl. Enligt Netdoktor påverkar det nervsystemet och har enligt vissa studier en god påverkan hos personer som lider av Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadium. Anledningen till detta är att ginkgo gör att blodflödet och syresättningen till hjärnan avsevärt förbättras. Allmänt sett har ginkgo en god påverkan på vårt minne och vår förmåga att fokusera och koncentrera oss. Det finns dock andra studier som visar att det inte har någon effekt alls vid Alzheimers sjukdom. Det får med andra ord bli något som framtida forskare och studier får utvisa.

Eftersom ginkgo ökar blodflödet i kroppen kan det, enligt Inger Palm, vara bra att ta vid åkommor som ofta beror på just dålig blodcirkulation som till exempel yrsel, dåligt minne och fönstertittarsjuka (som även kallas för kärlkramp i benen).

Ginkgo är även bra för personer som lider av högt blodtryck. Det har också använts i den traditionella kinesiska medicinen som botemedel mot astma.

Vilka biverkningar har ginkgo biloba?

Nu har vi gått igenom vilka positiva effekter ginkgo biloba kan ha på vår hälsa. Men det finns också en viss, om än liten, risk för bieffekter av olika slag som är viktiga att känna till innan du börjar ta ginkgo.

Det är ytterst ovanligt, men i sällsynta fall kan ginkgo orsaka biverkningar i form av huvudvärk, allergiska reaktioner, kräkningar och besvär med magen och tarmarna. Ginkgo kan också eventuellt förhöja blödningsrisken i kroppen. Därför är det väldigt viktigt att du, och i synnerhet om du tar blodförtunnande läkemedel eller har en planerad operation framför dig, alltid rådgör med din läkare innan du tar ginkgo.

Vad innehåller ginkgo biloba?

Ginkgo biloba innehåller tre olika grupper av huvudämnen; ginkgolider, bilobalider samt flavonoider.

Den substans som är mest dynamisk i ginkgo biloba är ginkgolid A. Ginkgolid A motverkar ämnet PAF, vilket är ett ämne som orsakar inflammationer i kroppen. Det finns dock ännu inte några vetenskapliga belägg för att Ginkgo biloba skulle minska inflammationer i kroppen genom att upphäva effekten av PAF.

Den näst mest dynamiska substansen i ginkgo är bilobalider, och det är ett ämne som intresserar många forskare som forskar om neurologi. Bilobalider har många likheter med ginkgolider i sin uppbyggnad och vilka effekter den ger. Bilobalider har, liksom ginkgolider, visat på antiinflammatoriska effekter. Utöver detta skyddar bilobalider även mot stroke och Alzheimers sjukdom.

Flavonoider består av flera olika antioxidanter. Ginkgo biloba innehåller omkring 20 olika flavonoider, och några exempel på dessa är flavoner, flavonoler och tanniner. De olika flavonoiderna har olika funktioner och effekter på vår kropp. De kan bland annat förbättra hjärnans funktion och hjälpa cellerna att klara sig. Flavonoiden som kallas för quercetin har särskilt god effekt på de individer som har högt blodtryck.

Ginkgo biloba innehåller ytterligare ett gäng ämnen, däribland klorogensyra och bilobol. Bilobol är det ämne som är motståndskraftigt för de föroreningar och yttre stress som trädet ifråga utsätts för. Tack vare bilobol och att ginkgo dessutom innehåller mycket antioxidanter är det mycket populärt att använda sig av ginkgo biloba i olika skönhetsprodukter såsom hår- och hudvårdsprodukter.

Gingo biloba och tinnitus

I studier har man sett att Ginkgo Biloba kan förbättra blodcirkulationen. Tydligast har man sett detta form av en ökning av blodflödet i hjärnan. Bertil Dahlgren som är ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin säger till Tidningen Hälsa att Ginkgo Biloba kan hjälpa vid åldersrelaterad tinnitus. Ginkgoblad förekommer i behandlingen av denna typen av öronsus. För patienter som har tinnitus som uppstått som ett resultat av exponering av för mycket buller eller någon sjukdom kan man inte räkna med att se samma effekt.

Ginkgo biloba och cancer

Ginkgo kan, enligt 1.faydalari.com bidra till att bromsa utvecklingen av bukspottskörtelcancer. Studier visar på att äggstockscancer är betydligt mer ovanligt hos kvinnor som intar ginkgo.

Om du har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom är det, förklarar Ingrid Helander på Läkemedelsvärlden, oerhört viktigt att du först pratar med en läkare innan du tar ginkgo biloba eller något annat naturläkemedel. Ginkgo kan till exempel ge allvarliga biverkningar om de tas i kombination med vissa förskrivna mediciner. Det kan bland annat höja levervärdena och orsaka skador på njurarna. Om du har en planerad operation bör du göra ett uppehåll med ginkgon en vecka innan.

Sammanfattning

Ginkgo biloba-trädet är den enda av sitt slag som lever kvar, och det har funnits sedan dinosauriernas tid. Det är världens vanligaste gatuträd eftersom det är tåligt mot föroreningar. I New York finns över 16 000 ginkgo-träd planterade.

Ur de gröna bladen på ginkgo-trädet utvinns det extrakt som finns i kosttillskott och naturläkemedel. Ginkgo bidrar till ökad blodcirkulation och bättre minne. Det hjälper mot Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadium samt vid kärlkramp. Det har också länge använts vid astma och för att motverka inflammationer.

Källor:
https://www.netdoktor.se/vikt-kost/kosttillskott-vitaminer/artiklar/ginkgo/http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/kategori/20120828/tinnitus/

https://www.1faydalari.com/sv/Vilka-%C3%A4r-f%C3%B6rdelarna-med-ginkgo/

https://www.lakemedelsvarlden.se/kosttillskott-kan-paverka-lakemedelsbehandling-negativt/https://kurera.se/mer-fokus-med-ginkgo-biloba/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.